Wstrząs kardiogenny

Wstrząs kardiogenny

Wstrząs kardiogenny jest wciąż jedną z najgorzej rokujących patologii układu krążenia. Stanowi podstawową przyczynę zgonu chorych hospitalizowanych z powodu świeżego zawału serca. Mimo postępu w leczeniu ostrego zawału serca w ciągu miesiąca umiera około 40-60% chorych z tym powikłaniem. Etiologia Z hemodynamicznego punktu widzenia mamy do czynienia ze: wzrostem obciążenia wstępnego i systemowego oporu naczyniowego; […]