Zwichnięcie rzepki – fizjoterapia

/Tag:Zwichnięcie rzepki - fizjoterapia

Zwichnięcie rzepki

Zwichnięcie rzepki jest to uraz kolana (stawu rzepkowo-udowego) zazwyczaj spowodowany nagłym skrętem nogi lub bezpośrednim uderzeniem. Rzepka wymyka się z rowka (powierzchni rzepkowej) pomiędzy kłykciami kości udowej, przemieszcza się zwykle poprzecznie. Może towarzyszyć temu ostry ból. Pomocny w takiej sytuacji może okazać się całkowity wyprost kolana, który