Żółtaczka

Żółtaczka odnosi się do zespołu objawów obejmujących między innymi zażółcenie powłok skóry, białek oczu, a także błon surowiczych na skutek nagromadzenia we krwi znacznej ilości bilirubiny. Czym jest bilirubina? Jest to barwnik tworzący się z hemoglobiny uwalnianej z rozpadających się erytrocytów. Właśnie wtedy rozpoczyna się