Mięśnie zginacze kończyny górnej

Mięśnie zginacze kończyny górnej (musculi flexores membri superiori) Mięśnie zginające staw ramienny 1. Część obojczykowa mięśnia naramiennego (pars claviculares musculi deltoideus). 2. Głowa krótka mięśnia dwugłowego ramienia (caput brevis musculi biceps brachii). 3. Część obojczykowa mięśnia piersiowego większego (pars claviculares musculi pectorales major). 4. Mięsień