Zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC)

Zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC) jest zespołem wtórnym do wielu różnych stanów klinicznych. Jego istota polega na uogólnionej aktywacji procesu krzepnięcia krwi, połączonej z aktywacją lub zahamowaniem fibrynolizy.   Zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego - definicja W wyniku uogólnionego wykrzepiania krwi: powstają mnogie zakrzepy w mikrokrążeniu