Zespół Browna-Sequarda rehabilitacja

/Tag:Zespół Browna-Sequarda rehabilitacja

Zespół Browna-Sequarda – fizjoterapia

Zespół Browna-Sequarda - fizjoterapia Poniżej przedstawiamy przykład kompleksowego postępowania fizjoterapeutycznego z pacjentem z zespołem Browna-Sequarda - neurologiczny zespół spowodowany jednostronnym, poprzecznym uszkodzeniem sznurów tylnych, drogi piramidowej (korowo-rdzeniowej - górnego neuronu ruchowego) oraz drogi rdzeniowo-wzgórzowej. Pacjent z zespołem Browna-Sequarda - fizjoterapia 1. Wywiad: Imię i nazwisko: