Wstrząs anafilaktoidalny

Wstrząs anafilaktoidalny jest pojęciem ściśle związanym ze wstrząsem anafilaktycznym. To niebezpieczne zjawisko zagrażające życiu w odpowiedzi na czynnik drażniący. Wstrząs anafilaktyczny, a anafilaktoidalny Wstrząs anafilaktyczny zgodnie z definicją jest zespołem objawów chorobowych spowodowanych reakcją nadwrażliwości organizmu na różnego rodzaju substancje i czynniki. W przebiegu tej