Plantokonturografia

Plantokonturografia (stopa)

Plantokonturografia jest jedną z metod stosowanych do diagnozowania stóp. Interesując się tą dziedziną należy poznać znaczenie dwóch podstawowych słów używanych w tym temacie najczęściej. Są to: plantogram – odbitka podeszwowej części stopy (użyty w niniejszym artykule); plantokonturogram – odbitka części podeszwowej stopy wraz z jej obrysem, konturami. Plantokonturografia – odbitka stopy Nie ma nic prostszego […]

Wskaźnik kątowy Clarke’a (kąt Clarke’a)

Wskaźnik kątowy Clarke'a (kąt Clarke'a)

Kąt Clarke’a (wskaźnik kątowy Clarke’a) służy ocenie stanu wysklepienia podłużnego stopy. To najpopularniejsza i najprostsza metoda oceny odbitki stopy. Kąt Clarke’a – wyznaczanie Kąt Clarke’a wyznaczony jest przez: prostą C – S – przyśrodkowy brzeg stopy; linię łączącą Q – punkt największego wgłębienia; q – zetknięcie stycznej przyśrodkowej z brzegiem stopy. Odbicie stopy mierzy się […]