Ośrodkowe ciśnienie żylne

Ośrodkowe ciśnienie żylne (OCŻ) to ciśnienie panujące w układzie górnej i dolnej żyły głównej. Warunkuje je objętość krwi, czynnościowa wydajność prawej połowy serca oraz napięcie naczyń żylnych. Prawidłowe ośrodkowe ciśnienie żylne powinno mieścić się w granicach 4-12 cm H2O. Znaczenie OCŻ Ośrodkowe ciśnienie żylne odzwierciedla