Etanol

Etanol (alkohol etylowy) to popularny związek chemiczny będący pochodną etanu, zawierający zamiast jednego atomu wodoru grupę hydroksylową -OH. Stanowi jedną z najdokładniej poznanych substancji w chemii. Etanol - charakterystyka Etanol to jednowodorotlenowy, pierwszorzędowy, nasycony alkohol alifatyczny. Jest bezbarwną cieczą o typowym, rozpoznawalnym zapachu i palącym