Więzadło krzyżowo-guzowe

Więzadło krzyżowo-guzowe (ligamentum sacrotuberale) wraz z więzadłem krzyżowo-kolcowym łączy kość krzyżową z kością kulszow. Jest więzadłem pośrednio wzmacniającym staw krzyżowo-biodrowy. Jest ono jednym z miejsc przyczepu mięśnia pośladkowego wielkiego. Więzadło krzyżowo-guzowe Rozpoczyna się jako szerokie pasmo, które przyczepia się do kolca biodrowego tylnego górnego i