Wazopresyna

Wazopresyna (hormon antydiuretyczny, ADH) jest ważnym hormonem organizmu człowieka zaliczanym do oligopeptydów. Jest ona syntezowana przez podwzgórze, a uwalniana przez przysadkę mózgową.   Synteza wazopresyny Do syntezy hormonu dochodzi pod wpływem spadku ciśnienia krwi, spadku objętości krążącej w organizmie krwi lub wzrostu osmolarności osocza. Z