Wagotomia

Wagotomia jest procedurą polegającą na chirurgicznym przecięciu nerwu błędnego. Była techniką eksperymentalną wykorzystywaną w XIX wieku i na początkach XX wieku do badania efektów działania układu autonomicznego na różne narządy.   Zastosowanie Przez pewien czas wagotomia była preferowaną techniką leczenia choroby wrzodowej żołądka, ponieważ usunięcie