Hipokamp

Hipokamp jest strukturą ośrodkowego układu nerwowego, należącą do układu limbicznego (brzeżnego). Jednocześnie należy do kresomózgowia parzystego, a dokładniej do płaszcza.   Kresomózgowie Kresomózgowie jest częścią mózgowia, która obejmuje półkule oraz ich spoidła. Dzieli się je na kresomózgowie parzyste i nieparzyste. Parzyste, czyli boczne, zwane jest