Zaburzenia czucia typu ośrodkowego

Zaburzenia czucia typu ośrodkowego są spowodowane uszkodzeniami w centralnym układzie nerwowym. W zależności od ich źródła możemy wyszczególnić następujące rodzaje zaburzeń czucia: korowe, torebkowe, wzgórzowe, pniowe i rdzeniowe. Korowe zaburzenia czucia - zmiany związane są z polem projekcyjnym kory czuciowej w zakręcie zaśrodkowym półkuli mózgu.