Splenektomia

Splenektomia to zabieg chirurgiczny polegający na usunięciu śledziony. Można go wykonać metodą otwartą lub laparoskopową – decyzję o tym podejmuje lekarz po zapoznaniu się z konkretnym przypadkiem. Usunięcie śledziony zazwyczaj nie rzutuje na późniejsze życie pacjenta. Wskazania do splenektomii Głównymi wskazaniami do usunięcia śledziony są: