Mięsień równoległoboczny

Mięsień równoległoboczny

Mięsień równoległoboczny (łac. musculus rhomboideus) to szeroki, czworokątny i cienki mięsień zaliczany do mięśni grzbietu. Nazwa wiąże się z równoległym przebiegiem jego włókien. Mięsień ten lokalizuje się dokładniej w dolnej części karku i górnej części grzbietu. Mięsień równoległoboczny – przebieg pp: Początek mięśnia przyczepia się cienką blaszką ścięgnistą do: dolnego odcinka więzadła karkowego; wyrostków kolczystych […]

Mięśnie antagonistyczne

Mięśnie antagonistyczne

Mięśnie antagonistyczne to mięśnie pracujące na zasadzie przeciwstawnej, czyli pary mięśni o przeciwnych funkcjach. Ich współpraca umożliwia prawidłowe funkcjonowanie organizmu i poruszanie się. Układ mięśniowy człowieka Tkanka mięśniowa człowieka to niemal 50% masy ciała i pełni ona niezwykle ważne funkcje. Przede wszystkim stanowi czynny układ ruchu, ponieważ powoduje przemieszczanie kości i ruchy w stawach. Poza […]

Mięsień zginacz łokciowy nadgarstka

mięsień zginacz łokciowy nadgarstka

Mięsień zginacz łokciowy nadgarstka (łac. musculus flexor carpi ulnaris) znajduje się po przyśrodkowej stronie przedramienia. Rozpoczyna się dwiema głowami. Ścięgno tego mięśnia można wyczuć w dolnej trzeciej części przedramienia. Mięsień zginacz łokciowy nadgarstka – budowa Omawiany mięsień posiada 2 głowy. Głowa ramienna rozpoczyna się na nadkłykciu przyśrodkowym i powięzi przedramienia, zrośnięta z sąsiednimi mięśniami, natomiast […]

Mięsień trójgłowy ramienia

Mięsień trójgłowy ramienia

Mięsień trójgłowy ramienia (łac. musculus triceps brachii) znajduje się na całej tylnej powierzchni ramienia. W związku z tym należy do grupy tylnej mięśni ramienia. Mięsień trójgłowy ramienia – budowa Rozpoczyna się trzema głowami, z których jedna, przyśrodkowa, tworzy warstwę głęboką i leży bezpośrednio na kości ramiennej. Obydwie pozostałe głowy (boczna i długa) leżą powierzchownie na […]

Podział mięśni (klasyfikacja, rodzaje)

Podział mięśni (klasyfikacja, rodzaje)

Podział mięśni (klasyfikacja, rodzaje) w systematyce anatomicznej odgrywa bardzo ważną rolę. Bierze on pod uwagę wiele cech tkanki mięśniowej, zarówno jej budowę, mechanikę, czynność, kształt, przebieg włókien oraz rodzaj włókien. Podział mięśni Tkanka mięśniowa jest czynnym elementem narządu ruchu, gdyż jej czynność polega na kurczeniu się i rozkurczaniu. Podział mięśni został przedstawiony poniżej. Ze względu […]