Rodzaje skurczów mięśni

Wyróżniamy wiele rodzajów skurczów mięśni. Zgodnie z definicją, skurcz mięśnia to jego zmiana długości lub napięcia, która wywiera siłę mechaniczną na miejsce przyczepu. Dzięki temu możliwe jest poruszanie się organizmów żywych. Rodzaje skurczów mięśni Podstawowy podział obejmuje skurcze: izotoniczne; izometryczne; auksotoniczne. Skurcze izotoniczne charakteryzują się