Zespół Edwardsa

Zespół Edwardsa

Zespół Edwardsa to inaczej trisomia chromosomu 18. Uznaje się, że częstość występowania choroby ma duży związek z zaawansowanym wiekiem matki. Zespół Edwardsa częściej występuje u dziewczynek. Przyczyny Do mutacji liczby czy struktury chromosomów zwykle dochodzi spontanicznie, jednakże ich częstość znacznie wzrasta pod wpływem czynników mutagennych. Zaliczyć do nich możemy np. benzopiren, czyli składnik dymu tytoniowego. […]