Tężyczka

Tężyczka odnosi się do zespołu objawów chorobowych związanych z nadmierną pobudliwością połączeń nerwowo-mięśniowych. W medycynie wyróżnia się tężyczkę jawną oraz utajoną.   Przyczyny Tężyczka jawna charakteryzuje się hipokalcemią, z kolei tężyczkę utajoną powoduje przede wszystkim hipomagnezemia. Hipokalcemia to obniżenie stężenia wapnia poniżej normy przyjętej dla danego wieku. Powoduje to zwiększenie pobudliwości połączeń nerwowo-mięśniowych. Za normę […]