Objaw Trousseau

Objaw Trousseau wskazuje na obecność tężyczki utajonej, czyli zespołu objawów zależnych od niedoboru wapnia w organizmie. Choroba manifestuje się napadami tonicznych skurczów mięśni szkieletowych oraz nadpobudliwością układu nerwowego. Omawiany objaw został opisany w 1861 roku.   Objaw Trousseau – wykonanie Pacjent siedzi spokojnie na krześle lub brzegu kozetki. Osoba badająca zakłada pacjentowi na ramię mankiet […]

Objaw Chvostka

Objaw Chvostka wskazuje na obecność tężyczki hipokalcemicznej, czyli choroby, której obecność może wynikać ze zmniejszenia stężenia wapnia we krwi. Omawiany objaw można wykazać podczas badania przedmiotowego w kierunku tężyczki hipokalcemicznej.   Objaw Chvostka – wykonanie Pozycja pacjenta jest dowolna. Osoba badająca uderza delikatnie w nerw twarzowy, około 2 cm do przodu od małżowiny usznej, poniżej […]

Tężyczka

Tężyczka odnosi się do zespołu objawów chorobowych związanych z nadmierną pobudliwością połączeń nerwowo-mięśniowych. W medycynie wyróżnia się tężyczkę jawną oraz utajoną.   Przyczyny Tężyczka jawna charakteryzuje się hipokalcemią, z kolei tężyczkę utajoną powoduje przede wszystkim hipomagnezemia. Hipokalcemia to obniżenie stężenia wapnia poniżej normy przyjętej dla danego wieku. Powoduje to zwiększenie pobudliwości połączeń nerwowo-mięśniowych. Za normę […]