Test Schobera

Test Schobera - pomiar ruchomości kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. Wykonanie Pacjent w pozycji stojącej. Należy oznaczyć na skórze badanego wyrostek kolczysty kręgu L5 oraz punkt położony 10 cm powyżej w linii prostej. Za pomocą taśmy centymetrowej mierzymy odległość między punktami przy pochyleniu się badanego w przód