Test Otta

Test Otta to pomiar ruchomości kręgosłupa w odcinku piersiowym. Test Otta - wykonanie Pacjent w pozycji stojącej. Początek taśmy centymetrowej przykładamy do wyrostka kolczystego siódmego kręgu szyjnego i zaznaczamy punkt 30 cm poniżej w linii prostej. Sprawdzamy zmianę odległości od C7 do tego punktu gdy badany pochyla