Test obronny Fairbanka

Test obronny Fairbanka - to test wskazujący na przebyte zwichnięcie rzepki. Wykonanie Pacjent leży na plecach z wyprostowanym stawem kolanowym i rozluźnionymi mięśniami uda. Badający spycha rzepkę do boku, zgodnie z mechanizmem zwichnięcia. Następnie pacjent zgina staw kolanowy. Interpretacja Pojawiający się ból oraz lęk przed