Test Obera

Test Obera wykorzystuje się do oceny przykurczu pasma biodrowo-piszczelowego. Anatomicznie pasmo to jest przedłużeniem mięśnia naprężacza powięzi szerokiej z częściowym udziałem mięśni pośladkowych. Test Obera - wykonanie Aby wykonać test Obera stajemy za pacjentem, który znajduje się w pozycji leżącej na zdrowym boku z kończyną