Test Laseque’a (uwalniania, opuszczania)

Test Laseque’a (uwalniania, opuszczania)

Test Laseque’a (uwalniania, opuszczania) – różnicowanie bólów lędźwiowych. Pozycja wyjściowa (pw) Pacjent leży na plecach. Kolce biodrowe tylne górne przylegają do podłoża. Wykonanie Badający prowadzi kończynę dolną badanego ku górze do czasu, aż pojawią się objawy bólowe. Następnie nieoczekiwanie upuszcza kończynę. Interpretacja W momencie gdy kończyna dolna nagle zostanie „puszczona”, spowoduje to włączenie się mięśni […]