Test Langego

Test Langego - służy do stwierdzenia przykurczu zginaczy stawu biodrowego oraz niewydolności mięśni kulszowo-goleniowych. Wykonanie Pacjent w pozycji stojącej. Badający poleca pacjentowi wykonanie zgięcia badanej kończyny dolnej w stawie biodrowym do ok. 30° przy wyprostowanym stawie kolanowym i obserwuje zachowanie kolca biodrowego przedniego górnego. Interpretacja