Test obronny Fairbanka

Test obronny Fairbanka wskazuje na przebyte zwichnięcie rzepki. Zwichnięcie rzepki Zwichnięcie rzepki następuje w kierunku bocznym, co wiąże się zazwyczaj z negatywnymi konsekwencjami dla struktur miękkich znajdujących się po tej stronie stawu kolanowego (ścięgna, więzadła). Wśród najczęstszych mechanizmów schorzenia znajdują się: rotacja wewnętrzna uda przy