Test Dawbarna

Test Dawbarna - badanie kaletki podbarkowej. Wykonanie Pacjent w pozycji siedzącej, badający jedną ręką odwodzi biernie kończynę górną badanego do 90° , a drugą ręką uciska pod wyrostkiem barkowym. Interpretacja Jeżeli występujący w okolicy podbarkowej ból zmniejsza się przy odwodzeniu - stwierdza się zapalenie kaletki.