Integracja Sensoryczna

integracja sensoryczna

Integracja Sensoryczna (SI) według najkrótszej definicji to proces celowej organizacji zmysłów. Bardziej rozbudowana definicja mówi o możliwości rejestrowania informacji ze świata zewnętrznego przez narządy zmysłów, ich przetwarzanie w ośrodkowym układzie nerwowym oraz wykorzystanie do celowego działania. Można zatem powiedzieć, że integracja sensoryczna jest procesem, podczas którego mózg otrzymuje informacje z narządów zmysłów. Założenia teoretyczne Kiedy […]