Metoda Rood

Metoda Rood

Metoda Rood powstała w latach 50. XX wieku z inicjatywy amerykańskiej fizjoterapeutki Margaret Rood. W 1954 roku opisała ona swoje spojrzenie na funkcję ośrodkowego układu nerwowego. Jej zdaniem, wzorce ruchowe rozwijają się z podstawowych odruchów obecnych w momencie urodzenia, wykorzystywanych i modyfikowanych w wyniku stymulacji sensorycznej, umożliwiając z czasem przejęcie kontroli przez ośrodki korowe. Metoda […]

Integracja Sensoryczna

integracja sensoryczna

Integracja Sensoryczna (SI) według najkrótszej definicji to proces celowej organizacji zmysłów. Bardziej rozbudowana definicja mówi o możliwości rejestrowania informacji ze świata zewnętrznego przez narządy zmysłów, ich przetwarzanie w ośrodkowym układzie nerwowym oraz wykorzystanie do celowego działania. Można zatem powiedzieć, że integracja sensoryczna jest procesem, podczas którego mózg otrzymuje informacje z narządów zmysłów. Założenia teoretyczne Kiedy […]