Metoda Kenny

Metoda Kenny

Metoda Kenny dotyczy postępowania fizjoterapeutycznego podczas usprawniania chorych z zapaleniem rogów przednich rdzenia kręgowego. Twórczynią była Elizabeth Kenny – pielęgniarka praktykująca od lat 30. XX wieku, początkowo w Australii, a następnie w Stanach Zjednoczonych.   Metoda Kenny – założenia Kobieta uważała, że zasadniczym celem postępowania fizjoterapeutycznego w przypadku tej jednostki chorobowej jest maksymalne utrzymanie sprawności […]