Szpiczak

Szpiczak plazmocytowy (zwany także mnogim) to klonalna proliferacja atypowych plazmocytów, najczęściej w kościach płaskich i długich, produkujących monoklonalną immunoglobulinę. Stanowi do 1% wszystkich nowotworów złośliwych. Rozwija się nieznacznie częściej u mężczyzn, a szczyt zachorowań przypada na 6. dekadę życia. Może jednak wystąpić w każdym wieku i bez względu na płeć.   Przyczyny szpiczaka Dokładne przyczyny […]