Wzrost kości – fizjologia i dynamika wzrastania szkieletu

Wzrost kości - fizjologia i dynamika wzrastania szkieletu

Wzrost kości to proces wzrastania szkieletu w trakcie rozwoju organizmu człowieka. Procesy tworzenia się, jak i resorpcji kości przebiegają przez cały okres życia, a także warunkują ich przebudowę. Wzrost kości – fizjologia Osteogeneza, czyli kostnienie przebiega w organizmie człowieka w dwóch mechanizmach: Kostnienie śródbłoniaste (dotyczy pierwszych kości w ciele, żuchwy, obojczyka) – zachodzi bez etapu […]