Wskaźnik kątowy Clarke’a (kąt Clarke’a)

Wskaźnik kątowy Clarke'a (kąt Clarke'a)

Kąt Clarke’a (wskaźnik kątowy Clarke’a) służy ocenie stanu wysklepienia podłużnego stopy. To najpopularniejsza i najprostsza metoda oceny odbitki stopy. Kąt Clarke’a – wyznaczanie Kąt Clarke’a wyznaczony jest przez: prostą C – S – przyśrodkowy brzeg stopy; linię łączącą Q – punkt największego wgłębienia; q – zetknięcie stycznej przyśrodkowej z brzegiem stopy. Odbicie stopy mierzy się […]