Wskaźnik kątowy Clarke’a (kąt Clarke’a)

Kąt Clarke'a (wskaźnik kątowy Clarke'a) służy ocenie stanu wysklepienia podłużnego stopy. To najpopularnijsza i najprostsza metoda oceny odbitki stopy. Kąt Clarke'a - wyznaczanie Kąt Clarke'a wyznaczony jest przez: prostą C - S - przyśrodkowy brzeg stopy; linię łączącą Q - punkt największego wgłębienia; q -