Zespół Turnera

Zespół Turnera, zgodnie z powszechną definicją, jest wrodzoną chorobą uwarunkowaną aberracjami strukturalnymi i ilościowymi jednego z dwóch chromosomów X. Dlatego dotyczy kobiet. Zespół stwierdza się u jednego na 2500 noworodków płci żeńskiej.   Przyczyny Monosomia chromosomu X wynika z nondysjunkcji w procesie gametogenezy lub w postzygotycznym podziale mitotycznym. W znacznej większości przypadków, ponieważ aż w […]