Syndaktylia

Syndaktylia (łac. syndactylia) – połączenie błoną lub zrośnięcie dwóch i/lub więcej palców u rąk lub nóg obecne od narodzin. Informacje: - powszechna wrodzona wada, która często występuje rodzinnie; - stan ten występuje w przybliżeniu u 1 na 2500 – 3000 noworodków; - częściej dotyka chłopców