Superkompensacja

Superkompensacja jest prawidłowością wyróżnianą w dynamice restytucji powysiłkowej, która zawiera 4 fazy. Bazując na definicji można stwierdzić, że superkompensacja to faza powrotu danej funkcji do poziomu spoczynkowego po wysiłku. W tym czasie następuje również zwiększona gotowość do wysiłku, czyli tak zwana zdolność robocza.   Superkompensacja