Stymat S-300

Stymat S-300 jest przenośnym aparatem elektronicznym zbudowanym techniką obwodów drukowanych, w II klasie ochrony przed porażeniem. Przykład takiego aparatu został przedstawiony poniżej. Stymat S-300 – dane techniczne Aparat jest zasilany napięciem 220 V, 50 Hz, a podstawowa częstotliwość pracy wynosi około 4000 Hz. Zarówno jego wymiary, jak i masa zbliżone są do stymulatorów wersji Stymat. […]

Stymat S-210

Stymat S-210 jest aparatem do terapii prądami Bernarda, wiąże się zatem z elektrolecznictwem. Przykład takiego urządzenia przedstawiono na zdjęciu poniżej. Stymat S-210 – dane techniczne Amplituda prądu galwanicznego wynosi 15 mA, a rezystancja pacjenta – 0-3 kΩ. Rodzaje i amplituda prądów impulsowych widnieje na tablicy (na urządzeniu). Aparat wykonano w drugiej klasie ochrony przeciwporażeniowej. Dodatkowo […]