Kosteczki słuchowe

Kosteczki słuchowe

Kosteczki słuchowe to najmniejsze kości znajdujące się w uchu środkowym. Są ze sobą stawowo połączone i biorą udział w prawidłowym słyszeniu. Tymi kosteczkami są: młoteczek, strzemiączko i kowadełko. Ciekawostką jest, że to jedyne kości w całym ciele człowieka, które nie zmieniają swoich rozmiarów wraz ze wzrostem i rozwojem organizmu – są całkowicie ukształtowane już w […]