Stres

Stres

Stres definiuje się jako zespół wszystkich zmian nieswoistych, wywołanych przez wyjątkowo silny lub długo działający bodziec (stresor). Jest wyrazem czynnego przystosowania się organizmu do nowych warunków oraz uznaje się go za zaburzenie homeostazy organizmu. Mechanizm działania – stres Obrazując w skrócie, cała reakcja stresu wygląda następująco: stresor → pobudzenie podwzgórza → pobudzenie przedniego płata przysadki […]