Stopa końska – charakterystyka i leczenie

Stopa końsko szpotawa

Stopa końska (per equinus) to złożona deformacja stopy powstała w okresie prenatalnym. W Europie Środkowej wadę tę stwierdza się około 2:1000 urodzeń, w większości u chłopców (u około 50% przypadków wada występowała obustronnie). Przyczyna jej występowania nie jest do końca jasna. Obecnie dopuszcza się 6 teorii jej powstania: chromosomalną, embrionalną, ontogenetyczną, płodową, neurogenną i miogenną. Warte […]