Albumina

Albumina to białko roślinne lub zwierzęce, rozpuszczalne w wodzie. Wyróżnia się także albuminy surowicy krwi, będące związkami transportującymi oraz albuminy wykorzystywane w medycynie jako preparat krwiopochodny.   Albuminy osocza Białka osocza zawierają frakcje: albumin; globulin; fibrynogenu. Masa cząsteczkowa i skład poszczególnych białek może się znacznie różnić. Ściany naczyń włosowatych są względnie nieprzepuszczalne dla białek osocza, […]