Staw skokowy – anatomia

Staw skokowy - anatomia

Staw skokowy jako określenie na ogół dotyczy połączenia kości podudzia z kością skokową. Faktycznie jednak u człowieka można wyróżnić staw skokowy górny, staw skokowy dolny oraz staw skokowy przedni. Staw skokowy górny Staw skokowy górny, czyli staw skokowo-goleniowy (łac. articulatio talocruralis) stanowi połączenie dalszego końca kości piszczelowej i kości strzałkowej z bloczkiem kości skokowej. Jest […]