Staw mostkowo-obojczykowy

Staw mostkowo-obojczykowy (articulatio sternoclavicularis) - łączy obojczyk z klatką piersiową. Jest to staw kulisty, złożony, wieloosiowy. Powierzchnie stawowe: koniec mostkowy obojczyka i wcięcie obojczykowe mostka. Uzupełnieniem powierzchni stawowych jest krążek stawowy. Torebka stawowa: przyczepia się wzdłuż brzegów powierzchni stawowych. Więzadła: - więzadło mostkowo-obojczykowe przednie i