Zapalenie błony śluzowej żołądka

Zapalenie błony śluzowej żołądka

Zapalenie błony śluzowej żołądka nie zalicza się do odrębnych jednostek chorobowych, ponieważ pod tym pojęciem rozumie się wszystkie patologie błony śluzowej tego narządu, czyli takie: w których istotnie występują zmiany zapalne podczas badania histopatologicznego; w których dochodzi jedynie do uszkodzenia błony śluzowej żołądka. Przyczyny Jedną z głównych przyczyn zapalenia błony śluzowej żołądka jest zakażenie bakterią […]