Sprawność motoryczna

Sprawność motoryczna – poziom możliwości osobnika umożliwiający wykonanie konkretnych czynności ruchowych.