SFTR

Zakresy ruchu w stawach

Zakresy ruchu w stawach mierzone są z pozycji naturalnego zera, które zostaje uzyskane podczas, gdy pacjent znajduje się w pozycji anatomicznej. Ruchy dzielą się na bierne, czyli te wykonywane tylko i wyłącznie przez fizjoterapeutę (bez pomocy pacjenta) oraz czynne, czyli takie, które wykonuje pacjent. Zarówno

Autor: | 2017-10-16T12:23:29+00:00 15 Październik, 2017|Kategorie: Fizjoterapia|Tagi: , , , , |0 komentarzy

SFTR – zakresy ruchów w stawach

SFTR to system pomiaru i zapisu zakresów ruchów w stawach. Skrót SFTR oznacza: S - sagital (płaszczyzna strzałkowa), F - frontal (płaszczyzna czołowa), T - transverse (płaszczyzna poprzeczna), R - rotation (ruchy rotacyjne). Wyniki pomiarów zakresu ruchu są zapisywane za pomocą trzech cyfr według następujących