Motoryczność

Motoryczność - całokształt czynności ruchowych człowieka. Inaczej jest to sfera ruchowej aktywności, czyli to wszystko co dotyczy poruszania się człowieka w przestrzeni na skutek zmian położenia całego ciała lub poszczególnych jego części względem siebie - Demel, Skład 1970. Zdolności motoryczne: - szybkość (np. sprint, skok,