Katatonia

Katatonia to jedna z endogennych chorób psychicznych, kwalifikowana zwykle jako postać schizofrenii. Przejawia się między innymi ograniczeniem lub zerwaniem rzeczowego kontaktu z chorym na tle objawów osłupienia lub wręcz przeciwnie – niespecyficznego pobudzenia.   Co to jest katatonia? Katatonia od dawna uznawana była za zespół objawów mogących współwystępować z różnymi jednostkami chorobowymi – głównie w […]

Psychiatra

Psychiatra to specjalista zajmujący się diagnostyką oraz leczeniem chorób i zaburzeń psychicznych o różnej etiologii i przebiegu. Do tego lekarza nie potrzeba skierowania.   Czym jest psychiatria? Psychiatria to ważna dziedzina medycyny, której przedmiotem zainteresowania są zaburzenia psychiczne z ich licznymi uwarunkowaniami rodzinno-genetycznymi, konstytucjonalnymi, biologicznymi, psychologicznymi i społecznymi. Psychiatrię dzieli się na: kliniczną – dorosłych […]

Schizofrenia

Schizofrenia

Schizofrenia to choroba (lub raczej grupa chorób), której cechą charakterystyczną jest tendencja do powstawania specyficznej dezintegracji osobowości lub do długotrwałego przebiegu ze znacznym ryzykiem dezadaptacji życiowej. Schizofrenię zalicza się do poważnych chorób psychicznych, czyli psychoz. Przyczyny Do zaburzeń czynności psychicznych dochodzi zwykle w wyniku współdziałania wielu czynników etiologicznych. W medycynie wyodrębnia się czynniki: endogenne – […]